• مسعود کشمیری
  • از مجموعه زندگی مقوایی 1397
  • رشته: نقاشی
  • تکنیک ها: اکریلیک روی بوم
  • ابعاد: 150 * 220
  • مشخصات: -

تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج دوازدهمین دوره حراج تهران
برآورد 200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
- 250,000,000 ﷼
375 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 480,000,000 ﷼
720 دلار آمریکا
بدون عنوان
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
- 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 4,600,000,000 ﷼
6,897 دلار آمریکا
از مجموعه بودن های خاموش
برآورد 80,000,000 ﷼
120 دلار آمریکا
- 120,000,000 ﷼
180 دلار آمریکا
فروش در ششمین دوره حراج تهران فروش در 3 دی 1395 قیمت فروش 220,000,000 ﷼
330 دلار آمریکا