تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج دوازدهمین دوره حراج تهران
برآورد 1,200,000,000 ﷼
1,799 دلار آمریکا
- 1,600,000,000 ﷼
2,399 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 2,800,000,000 ﷼
4,198 دلار آمریکا
بدون عنوان
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
- 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 4,600,000,000 ﷼
6,897 دلار آمریکا
بازی کردن 4
برآورد 1,000,000,000 ﷼
1,499 دلار آمریکا
- 1,500,000,000 ﷼
2,249 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 2,400,000,000 ﷼
3,598 دلار آمریکا
خیل مهاجرت کنندگان
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در ششمین دوره حراج تهران فروش در 3 دی 1395 قیمت فروش 1,100,000,000 ﷼
1,649 دلار آمریکا
بی‌نهایت اولیه شماره ۵
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در چهارمین دوره حراج تهران فروش در 8 خرداد 1394 قیمت فروش 500,000,000 ﷼
750 دلار آمریکا