محمد سعید نقاشیان

آثار هنری

1 مورد یافت شد:
محمد سعید نقاشیان باران 1396
  • لت 1: 180 * 180
نقاشیخط
برآورد 100,000,000 ﷼ - 140,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 420,000,000 ﷼ (فروخته شده)