محمود فرشچیان

آثار هنری


مقالات مرتبط
تحلیل و بررسی دوره یازدهم حراج تهران
24 دی 1398 یازدهمین دورۀ حراج تهران در شامگاه جمعه 14 تیرماه 98 با حضور آثار هنرمندان پیشکسوت و کلاسیک کشو... مشاهده بیشتر

عملکرد هنرمند در حراج ها
میانگین ارزش آثار
2019
قیمت نهایی 152,091 دلار آمریکا
حداقل برآورد 114,068 دلار آمریکا
حداکثر برآورد 152,091 دلار آمریکا
میانگین رشد سالانه
2018 - 2019
+43.642%
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
2019
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019