منوچهر یکتایی

آثار هنری

89 مورد یافت شد:
منوچهر یکتایی بدون عنوان 1390
  • لت 1: 80 * 80
نقاشی
برآورد 4,000,000,000 ﷼ - 6,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1395 فروش در 3 دی 1395 قیمت نهایی 3,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
منوچهر یکتایی Untitled (STILL LIFE) 1365 - 1365
  • لت 1: 57 * 61
نقاشی
برآورد 20,000 £ - 30,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - مهر 1395 فروش در 29 مهر 1395 قیمت نهایی 68,750 £ (فروخته شده)
منوچهر یکتایی Blue Vase 1361 - 1361
  • لت 1: 38.1 * 38.1
نقاشی
برآورد 18,000 $ - 22,000 $ فروش در DOYLE - نیویورک - اردیبهشت 1395 فروش در 21 اردیبهشت 1395 قیمت نهایی 17,500 $ (فروخته شده)
برآورد 80,000 £ - 120,000 £ فروش در Christie's - لندن - آبان 1396 فروش در 3 آبان 1396 قیمت نهایی 93,750 £ (فروخته شده)
منوچهر یکتایی بدون عنوان 1355 - 1355
  • لت 1: 121.9 * 137.2
نقاشی
برآورد 10,000 $ - 15,000 $ فروش در DOYLE - نیویورک - آبان 1393 فروش در 20 آبان 1393 قیمت نهایی 81,250 $ (فروخته شده)
منوچهر یکتایی بدون عنوان 1355
  • لت 1: 122 * 137
نقاشی
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1394 فروش در 8 خرداد 1394 قیمت نهایی 9,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
برآورد 30,000 £ - 50,000 £ فروش در هنر مدرن و معاصر خاورمیانه فروش در 22 خرداد 1399 قیمت نهایی فروخته نشده
منوچهر یکتایی Pomegranates 1354 - 1354
  • لت 1: 35 * 50
نقاشی
برآورد 7,000 $ - 10,000 $ فروش در Christie's - دبی - اردیبهشت 1388 فروش در 9 اردیبهشت 1388 قیمت نهایی 8,750 $ (فروخته شده)
منوچهر یکتایی بدون عنوان 1353 - 1353
  • لت 1: 101.5 * 118
نقاشی
برآورد 6,000 £ - 8,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - اردیبهشت 1395 فروش در 1 اردیبهشت 1395 قیمت نهایی 13,130 £ (فروخته شده)