• محمد حسین عماد
  • بدون عنوا ن از مجموعه تهی فعال 1397
  • رشته: مجسمه
  • تکنیک ها: چوب و آلومینیوم
  • ابعاد: 60 * 91 * 104
  • مشخصات: -

تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج دوازدهمین دوره حراج تهران
برآورد 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
- 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 3,400,000,000 ﷼
5,097 دلار آمریکا
بدون عنوان
برآورد 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
- 800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 950,000,000 ﷼
1,424 دلار آمریکا
بدون عنوان
برآورد 30,000,000,000 ﷼
44,978 دلار آمریکا
- 40,000,000,000 ﷼
59,970 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 40,000,000,000 ﷼
59,970 دلار آمریکا
آتاراکس یاز مجموعه نبض بی جان
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 650,000,000 ﷼
975 دلار آمریکا
جفت
برآورد 2,000,000,000 ﷼
2,999 دلار آمریکا
- 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
فروش در دهمین دوره حراج تهران فروش در 21 دی 1397 قیمت فروش 3,200,000,000 ﷼
4,798 دلار آمریکا
دیوار
برآورد 2,500,000,000 ﷼
3,748 دلار آمریکا
- 3,500,000,000 ﷼
5,247 دلار آمریکا
فروش در هشتمین دوره حراج تهران فروش در 22 دی 1396 قیمت فروش 2,800,000,000 ﷼
4,198 دلار آمریکا
ولع
برآورد 800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
- 1,200,000,000 ﷼
1,799 دلار آمریکا
فروش در ششمین دوره حراج تهران فروش در 3 دی 1395 قیمت فروش 1,000,000,000 ﷼
1,499 دلار آمریکا