واحد خاکدان

آثار هنری

15 مورد یافت شد:
واحد خاکدان محراب 1397
  • لت 1: 200 * 150
نقاشی
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 4,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
واحد خاکدان بارگاه 1396
  • لت 1: 200 * 150
نقاشی
برآورد 2,000,000,000 ﷼ - 3,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 3,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
واحد خاکدان امپراتور مطرود 1395
  • لت 1: 120 * 160
نقاشی
برآورد 1,000,000,000 ﷼ - 1,500,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1396 فروش در 22 دی 1396 قیمت نهایی 1,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
واحد خاکدان مترسک خندان 1394
  • لت 1: 160 * 120
نقاشی
برآورد 800,000,000 ﷼ - 1,200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1395 فروش در 3 دی 1395 قیمت نهایی 850,000,000 ﷼ (فروخته شده)
واحد خاکدان معمای سیاه 1388
  • لت 1: 150 * 120
نقاشی
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1392 فروش در 7 خرداد 1392 قیمت نهایی 650,000,000 ﷼ (فروخته شده)
واحد خاکدان سقوط شماره ۴ 1387
  • لت 1: 150 * 118
نقاشی
برآورد 150,000,000 ﷼ - 200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1391 فروش در 2 خرداد 1391 قیمت نهایی 160,000,000 ﷼ (فروخته شده)
واحد خاکدان A Room in Nohel 1385 - 1385
  • لت 1: 119.5 * 149
نقاشی
برآورد 14,000 $ - 18,000 $ فروش در Christie's - دبی - اردیبهشت 1388 فروش در 9 اردیبهشت 1388 قیمت نهایی 16,250 $ (فروخته شده)
واحد خاکدان بدون عنوان 1378 - 1378
  • لت 1: 120 * 160
نقاشی
برآورد 25,000 $ - 35,000 $ فروش در Bonhams - دبی - آذر 1387 فروش در 4 آذر 1387 قیمت نهایی 25,000 $ (فروخته شده)
واحد خاکدان Ohne Titel (Spielzeug - Teddybären) 1374 - 1374
  • لت 1: 43.5 * 32
نقاشی
برآورد 3,500 € - 5,000 € فروش در Van Ham - آذر 1389 فروش در 11 آذر 1389 قیمت نهایی فروخته نشده