تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Christie's

برآورد 150,000 $ - 200,000 $ فروش در Christie's - دبی - فروردین 1397 فروش در 2 فروردین 1397 قیمت نهایی 187,500 $ (فروخته شده)
بدون عنوان از مجموعه تهی فعال
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 3,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 950,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 30,000,000,000 ﷼ - 40,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1397 فروش در 21 دی 1397 قیمت نهایی 40,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
Adab, (5)
برآورد 1,500 £ - 2,500 £ فروش در Bonhams - لندن - آبان 1397 فروش در 2 آبان 1397 قیمت نهایی 1,500 £ (فروخته شده)
Heech Lovers
برآورد 18,000 £ - 25,000 £ فروش در Bonhams - لندن - آبان 1397 فروش در 2 آبان 1397 قیمت نهایی 20,000 £ (فروخته شده)
Heech and Hand
برآورد 18,000 £ - 25,000 £ فروش در Bonhams - لندن - آبان 1397 فروش در 2 آبان 1397 قیمت نهایی 18,000 £ (فروخته شده)