سارا آریان پور

ایرانی
در حراج

حراج های پیش رو

حراجی وجود ندارد

نتایج حراج ها
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 45 دلار آمریکا
کمینه برآورد 45 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 75 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
 
 
موجود نیست
 
میانگین رشد سالانه
2018 - 2019
عملکرد فروش در برابر برآوردها
 
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019