تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج حراج آثار هنر معاصر با کیوریتوری مارگارت ماکاپانی میسونی

اثر هنری وجود ندارد

بدون عنوان
برآورد 5,000 $ - 7,000 $ فروش در Christie's - نیویورک - آذر 1393 فروش در 11 آذر 1393 قیمت نهایی 17,000 $ (فروخته شده)
WAFAA AND AHMED (FROM OUR HOUSE IS ON FIRE SERIES)
برآورد 20,000 £ - 30,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - بهمن 1393 فروش در 23 بهمن 1393 قیمت نهایی 18,750 £ (فروخته شده)
OVERRULED
برآورد 80,000 $ - 120,000 $ فروش در Sotheby's - دوحه - اردیبهشت 1394 فروش در 1 اردیبهشت 1394 قیمت نهایی فروخته نشده