شیرین نشاط

آثار هنری

519 مورد یافت شد:
شیرین نشاط بدون عنوان 1392 - 1392
  • لت 1: 31.1 * 22.2 * 2.5
نسخ خطی
برآورد 5,000 $ - 7,000 $ فروش در Christie's - نیویورک - آذر 1393 فروش در 11 آذر 1393 قیمت نهایی 17,000 $ (فروخته شده)
شیرین نشاط WAFAA AND AHMED (FROM OUR HOUSE IS ON FIRE SERIES) 1391 - 1391
  • لت 1: 50.8 * 34.7
عکاسی
برآورد 20,000 £ - 30,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - بهمن 1393 فروش در 23 بهمن 1393 قیمت نهایی 18,750 £ (فروخته شده)
شیرین نشاط OVERRULED 1390 - 1390
  • لت 1:
ویدیو آرت
برآورد 80,000 $ - 120,000 $ فروش در Sotheby's - دوحه - اردیبهشت 1394 فروش در 1 اردیبهشت 1394 قیمت نهایی فروخته نشده
شیرین نشاط MY HOUSE IS ON FIRE 1390 - 1390
  • لت 1: 119.7 * 152.4
عکاسی
برآورد 15,000 € - 20,000 € فروش در Sotheby's - پاریس - اسفند 1395 فروش در 5 اسفند 1395 قیمت نهایی 52,500 € (فروخته شده)
شیرین نشاط Games of Desire: Solo 2 1387 - 1387
  • لت 1: 127.3 * 84.8
عکاسی
برآورد 10,000 $ - 15,000 $ فروش در Christie's - نیویورک - اسفند 1392 فروش در 15 اسفند 1392 قیمت نهایی 13,750 $ (فروخته شده)
شیرین نشاط Faezeh 1386 - 1386
  • لت 1: 36 * 25
عکاسی
برآورد 20,000 $ - 30,000 $ فروش در Christie's - دبی - آبان 1390 فروش در 4 آبان 1390 قیمت نهایی 21,250 $ (فروخته شده)
شیرین نشاط Faezeh 1386 - 1386
  • لت 1: 154 * 104
عکاسی
برآورد 25,000 £ - 35,000 £ فروش در Bonhams - لندن - فروردین 1394 فروش در 31 فروردین 1394 قیمت نهایی 25,000 £ (فروخته شده)
شیرین نشاط Faezeh 1386 - 1386
  • لت 1: 34.4 * 28
عکاسی
برآورد 8,000 $ - 12,000 $ فروش در Christie's - نیویورک - مهر 1395 فروش در 6 مهر 1395 قیمت نهایی 15,000 $ (فروخته شده)
برآورد 50,000 $ - 70,000 $ فروش در Christie's - دبی - آبان 1390 فروش در 3 آبان 1390 قیمت نهایی 62,500 $ (فروخته شده)