• سیراک ملکونیان
  • چشم‌انداز آبستره قهوه‌ای 1384
  • رشته: -
  • تکنیک: -
  • ابعاد:
    • لت 1: 150 * 150
  • مشخصات:
    اکریلیک و رنگ روغن روی بوم

تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه

برآورد 50,000 £ - 100,000 £ فروش در هنر مدرن و معاصر خاورمیانه فروش در 22 خرداد 1399 قیمت نهایی فروخته نشده

اثر هنری وجود ندارد

بدون عنوان
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - تیر 1398 فروش در 14 تیر 1398 قیمت نهایی 3,800,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 800,000,000 ﷼ - 1,200,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1395 فروش در 7 خرداد 1395 قیمت نهایی 900,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 600,000,000 ﷼ - 800,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1394 فروش در 8 خرداد 1394 قیمت نهایی 1,400,000,000 ﷼ (فروخته شده)