یحیی گمار

ایرانی
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 825 دلار آمریکا
کمینه برآورد 487 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 712 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
 
 
موجود نیست
 
میانگین رشد سالانه
2018 - 2019
عملکرد فروش در برابر برآوردها
 
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019