3213 مورد یافت شد:
غسل بتان یک چشم
یحیی گمار
20% بیشتر از میانگین دوازدهمین دوره حراج تهران 27 دی 1398 قیمت فروش 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
محراب
واحد خاکدان
31.429% بیشتر از میانگین دوازدهمین دوره حراج تهران 27 دی 1398 قیمت فروش 4,600,000,000 ﷼
6,897 دلار آمریکا
سیاوش در گذرگاه
نیلوفر قادری نژاد
100% بیشتر از میانگین دوازدهمین دوره حراج تهران 27 دی 1398 قیمت فروش 1,000,000,000 ﷼
1,499 دلار آمریکا
تعادل
نزار موسوی ‌نیا
71.429% بیشتر از میانگین دوازدهمین دوره حراج تهران 27 دی 1398 قیمت فروش 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
بدون عنوان
میترا کاویان
128.571% بیشتر از میانگین دوازدهمین دوره حراج تهران 27 دی 1398 قیمت فروش 800,000,000 ﷼
1,199 دلار آمریکا
ما می رقصیدیم 7
مهرداد محب علی
100% بیشتر از میانگین دوازدهمین دوره حراج تهران 27 دی 1398 قیمت فروش 2,800,000,000 ﷼
4,198 دلار آمریکا
از مجموعه زندگی مقوایی
مسعود کشمیری
113.333% بیشتر از میانگین دوازدهمین دوره حراج تهران 27 دی 1398 قیمت فروش 480,000,000 ﷼
720 دلار آمریکا