4509 مورد یافت شد:
آرتچارت | اثر هنری ازهدی کاشیها
نصف خورشید، نصف ماه
هدی کاشیها
100% کمتر از میانگین South South Veza 17 اسفند 1399 قیمت فروش $0
بدون عنوان
کریم نصر
128.571% بیشتر از میانگین سیزدهمین دوره حراج تهران 26 دی 1399 قیمت فروش 1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
درخت خون سیاوشان
نیلوفر قادری نژاد
185.714% بیشتر از میانگین سیزدهمین دوره حراج تهران 26 دی 1399 قیمت فروش 2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
مردان خدا 4
رامین حائری زاده
29.44% کمتر از میانگین هنر قرن بیستم / خاورمیانه 29 مهر 1399 قیمت فروش £1,764
2,321 دلار آمریکا
بدون عنوان
فرامرز پیلارام
24.4% کمتر از میانگین هنر قرن بیستم / خاورمیانه 29 مهر 1399 قیمت فروش £52,920
69,632 دلار آمریکا
بدون عنوان
ایرج اسکندری
50% بیشتر از میانگین سیزدهمین دوره حراج تهران 26 دی 1399 قیمت فروش 1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازعلی قهرمانی
عشاق
علی قهرمانی
9% کمتر از میانگین حراج آنلاین هنر خاورمیانه 19 اسفند 1399 قیمت فروش £637
897 دلار آمریکا
خاطرات امید
آیدین آغداشلو
757.143% بیشتر از میانگین سیزدهمین دوره حراج تهران 26 دی 1399 قیمت فروش 120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا