هنرمندان دنبال شده توسط شما در حراج ها


هنرمندان مورد علاقه خود را در حراج ها دنبال کنید

گران ترین آثار هنری حراج های سال گذشته


بدون عنوان
- منیر فرمانفرماییان 15% بیشتر از میانگین
40,000,000,000 ﷼
59,970 دلار آمریکا
پی+روز+جی
- حسین زنده رودی 2% بیشتر از میانگین
35,500,000,000 ﷼
53,223 دلار آمریکا
سر شاعر
- پرویز تناولی 8% کمتر از میانگین
32,000,000,000 ﷼
47,976 دلار آمریکا