هنرمندان دنبال شده توسط شما در حراج ها


هنرمندان مورد علاقه خود را در حراج ها دنبال کنید

عضو آرت چارت شوید

وارد شوید

حراج های اخیر


2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
10
فروخته نشده
مجموع فروش ها £32,000
44,144 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازمحمد احصایی
عشق
- محمد احصایی -
فروخته نشده
آرتچارت | اثر هنری ازنصرالله افجه ای
بدون عنوان
- نصرالله افجه ای 33.036% کمتر از میانگین
£9,375
12,933 دلار آمریکا
Contemporary Curated ساتبیز لندن 24 فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £35,658
42,430 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازشیرازه هوشیاری
هوا
- شیرازه هوشیاری -
فروخته نشده
آرتچارت | اثر هنری ازمحسن وزیری مقدم
بدون عنوان (سری تسکین هندسی)
- محسن وزیری مقدم 8% بیشتر از میانگین
£18,900
22,489 دلار آمریکا

نتایج حراج های اخیر


هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
فروردین 1400
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,803,438
2,470,463 دلار آمریکا
Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
پوسترها،، لیتوگراف‌ها و آثار کاغذی
فروردین 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €500
594 دلار آمریکا
عکس‌ها
میلان
اسفند 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €36,338
44,407 دلار آمریکا
روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
11 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
30
فروخته نشده
مجموع فروش ها £15,664
21,847 دلار آمریکا

گران ترین آثار هنری حراج های سال گذشته


آرتچارت | قوس آبی نیلگون از حسین زنده رودی
قوس آبی نیلگون
- حسین زنده رودی 8.571% کمتر از میانگین
32,000,000,000﷼
235,814 دلار آمریکا
طبیعت بیجان
- منوچهر یکتایی 8.571% بیشتر از میانگین
19,000,000,000﷼
140,015 دلار آمریکا