هنرمندان دنبال شده توسط شما در حراج ها


هنرمندان مورد علاقه خود را در حراج ها دنبال کنید

حراج های اخیر


20th Century Art / Middle East Sotheby's لندن 08 فروردین 1399
17
فروخته نشده
مجموع فروش ها 0 £
53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
60 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 316,770,000,000 ﷼
474,918 دلار آمریکا
قوس آبی نیلگون
- حسین زنده رودی 8% کمتر از میانگین
32,000,000,000 ﷼
47,976 دلار آمریکا
خوابم یا بیدارم
- فرهاد مشیری 8% کمتر از میانگین
16,000,000,000 ﷼
23,988 دلار آمریکا
طبیعت بیجان
- منوچهر یکتایی 9% بیشتر از میانگین
19,000,000,000 ﷼
28,486 دلار آمریکا

گران ترین آثار هنری حراج های سال گذشته


بدون عنوان
- منیر فرمانفرماییان 15% بیشتر از میانگین
40,000,000,000 ﷼
59,970 دلار آمریکا
پی+روز+جی
- حسین زنده رودی 2% بیشتر از میانگین
35,500,000,000 ﷼
53,223 دلار آمریکا
سر شاعر
- پرویز تناولی 8% کمتر از میانگین
32,000,000,000 ﷼
47,976 دلار آمریکا