هنرمندان دنبال شده توسط شما در حراج ها


هنرمندان مورد علاقه خود را در حراج ها دنبال کنید

عضو آرت چارت شوید

وارد شوید

حراج های اخیر


مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازسرژ رضوانی
ترکیب‌بندی
- سرژ رضوانی 100% کمتر از میانگین
€0
0 دلار آمریکا

نتایج حراج های اخیر


هنر معاصر و شهری
اسفند 1399
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر دکوراتیو و وسایل خانگی
اسفند 1399
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $520
سیزدهمین دوره حراج تهران
تهران
دی 1399
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 879,420,000,000﷼
3,394,920 دلار آمریکا
هشتمین مزایده آنلاین آرتیبیشن آنلاین
دی 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها 13,833,000,000﷼
53,731 دلار آمریکا
حراج زنده زیبای کلاسیک
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €200
244 دلار آمریکا

گران ترین آثار هنری حراج های سال گذشته


قوس آبی نیلگون
- حسین زنده رودی 8.571% کمتر از میانگین
32,000,000,000﷼
235,814 دلار آمریکا
طبیعت بیجان
- منوچهر یکتایی 8.571% بیشتر از میانگین
19,000,000,000﷼
140,015 دلار آمریکا