هنرمندان دنبال شده توسط شما در حراج ها


هنرمندان مورد علاقه خود را در حراج ها دنبال کنید

عضو آرت چارت شوید

وارد شوید

حراج های اخیر


42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 879,420,000,000﷼
3,394,920 دلار آمریکا
بدون عنوان از مجموعه نجوای عشق
- محمد احصایی 7.273% بیشتر از میانگین
59,000,000,000﷼
227,764 دلار آمریکا
DJE-DJA-DJOU
- حسین زنده رودی 14.545% بیشتر از میانگین
63,000,000,000﷼
243,206 دلار آمریکا
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها 13,833,000,000﷼
53,731 دلار آمریکا
بدون عنوان
- محمد احصایی 17.241% کمتر از میانگین
1,800,000,000﷼
6,992 دلار آمریکا

نتایج حراج های اخیر


BEAUTIFUL CLASSIC LIVE SALE
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €200
244 دلار آمریکا
Van Ham - آذر 1399
آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
POST WAR & CONTEMPORARY ART
آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
POST WAR 7 CONTEMPORARY ART
آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Art moderne & art contemporain • Arts décoratifs & design
پاریس
آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا

گران ترین آثار هنری حراج های سال گذشته


قوس آبی نیلگون
- حسین زنده رودی 8.571% کمتر از میانگین
32,000,000,000﷼
235,814 دلار آمریکا
طبیعت بیجان
- منوچهر یکتایی 8.571% بیشتر از میانگین
19,000,000,000﷼
140,015 دلار آمریکا