حراج یازدهمین دوره حراج تهران


  • Tehran تهران
  • تیر 1398
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 388,300,000,000 ﷼
582,160 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 545,900,000,000 ﷼
818,442 دلار آمریکا
مجموع فروش 422,040,000,000 ﷼
632,745 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 5,703,243,243 ﷼
8,551 دلار آمریکا
هنرمندان 60
آثار هنری 79
آثار هنری فروخته شده 74
آثار هنری

سر شاعر
- پرویز تناولی 8% کمتر از میانگین
32,000,000,000 ﷼
47,976 دلار آمریکا
بدون عنوان
- منیر فرمانفرماییان 14% کمتر از میانگین
30,000,000,000 ﷼
44,978 دلار آمریکا
بدون عنوان
- سهراب سپهری 12% کمتر از میانگین
22,000,000,000 ﷼
32,984 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده