حراج Modern and Contemporary and Latin American Art


14 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #1137 (فروخته شده)
oil, acrylic, gold leaf and adhesive on canvas
193 * 145.5
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$65,000
7.143%
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1389

رنگ روغن روی بوم
81.3 * 81.3
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$5,795
17.214%
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1389

شماره اثر #1141 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
73 * 71.1
برآورد
$15,000
-
$25,000
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1389

شماره اثر #1144 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
100 * 100
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$40,000
166.667%
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1389

earth and soil compound، خاک رس، رزین و خاک
32.5 * 35 * 6.4
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$3,050
39%
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1389

mixed media and soil compound on linen on board، میکس‌مدیا و ترکیب خاک روی کتان روی تخته
50.8 * 50.8
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$6,100
59.333%
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1389

شماره اثر #1148 (فروخته شده)
ترکیب مواد روی بوم
180 * 150
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$45,750
23.75%
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1389

gelatin silver print, n. 2/5
106 * 82.5
2/5
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$9,760
2.4%
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1389

رنگ روغن و اکریلیک روی بوم، رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
100 * 100
برآورد
$15,000
-
$25,000
قیمت فروش
$25,000
25%
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1389

شماره اثر #1151 (فروخته شده)
رنگ روغن و اکریلیک روی بوم، رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
100 * 200
برآورد
$15,000
-
$25,000
قیمت فروش
$30,500
52.5%
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1389