حراج هشتمین مزایده آنلاین آرتیبیشن آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 16,800,000,000﷼
65,255 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 31,950,000,000﷼
124,102 دلار آمریکا
مجموع فروش 13,833,000,000﷼
53,731 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 532,038,462﷼
2,067 دلار آمریکا
هنرمندان 31
آثار هنری 34
آثار هنری فروخته شده 26
آثار هنری

بدون عنوان
- محمد احصایی
17.241%
1,800,000,000﷼
6,992 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنرهای برتر - طراحی - جداول مدرن و معاصر
تیر 1400
€6,700
8,155 دلار آمریکا
- €8,900
10,833 دلار آمریکا

برآورد فروش

هنر معاصر و پساجنگ 2
مونیخ
خرداد 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €37,500
45,698 دلار آمریکا
کار روی کاغذ 2
خرداد 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا