حراج هشتمین مزایده آنلاین آرتیبیشن آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 16,800,000,000﷼
65,255 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 31,950,000,000﷼
124,102 دلار آمریکا
مجموع فروش 13,833,000,000﷼
53,731 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 532,038,462﷼
2,067 دلار آمریکا
هنرمندان 31
آثار هنری 34
آثار هنری فروخته شده 26
آثار هنری

بدون عنوان
- محمد احصایی 17.241% کمتر از میانگین
1,800,000,000﷼
6,992 دلار آمریکا
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
- نصرالله افجه ای 30% کمتر از میانگین
1,050,000,000﷼
4,078 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
£350,000
488,213 دلار آمریکا
- £450,000
627,703 دلار آمریکا

برآورد فروش

عکس‌ها
میلان
اسفند 1399
€14,500
17,720 دلار آمریکا
- €20,800
25,419 دلار آمریکا

برآورد فروش

روز جدید . موج جدید آنلاین
لندن
اسفند 1399
£25,200
35,146 دلار آمریکا
- £31,900
44,491 دلار آمریکا

برآورد فروش