حراج Photographies


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €40,000
45,455 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €60,000
68,182 دلار آمریکا
مجموع فروش €60,000
68,182 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €60,000
68,182 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

بدون عنوان
- شیرین نشاط 140% بیشتر از میانگین
€60,000
68,182 دلار آمریکا
Unveiling
- شیرین نشاط -
فروخته نشده
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Art Contemporain Vente du Jour
پاریس
آذر 1395
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €170,500
181,383 دلار آمریکا
Art Contemporain Vente du Jour
پاریس
خرداد 1395
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €79,500
89,326 دلار آمریکا
Art Contemporain
پاریس
آذر 1393
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €79,500
98,148 دلار آمریکا