حراج Photographies


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 40,000 €
45,455 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 60,000 €
68,182 دلار آمریکا
مجموع فروش 60,000 €
68,182 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 60,000 €
68,182 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

بدون عنوان
- شیرین نشاط 140% بیشتر از میانگین
60,000 €
68,182 دلار آمریکا
Unveiling
- شیرین نشاط -
فروخته نشده
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده