حراج Christie's - پاریس - تیر 1389

  • Christie's - پاریس - تیر 1389
  • Christie's تیر 1389
  • پاریس

گزارش حراج
حداقل برآورد 500 €
حداکثر برآورد 700 €
در حدود برآوردها 0.000%
مجموع فروش ها 4,000 €
میانگین ارزش آثار 4,000 €
بالاتر از حداکثر برآورد 100.000%
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1


پرفروش ترین هنرمند
با ارزش ترین اثر هنری

آمار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقایسه قیمت آثار هنری در بازه های قیمت
آثار بر اساس رشته
آثار بر اساس هنرمندان متوفا و زنده
10 اثر گران قیمت در برابر برآورد
10 اثر با بالاترین رشد در برابر میانگین برآورد