حراج Middle Eastern Modern & Contemporary Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $658,000
بیشینه برآورد $932,000
مجموع فروش $986,250
میانگین ارزش آثار $89,659
هنرمندان 9
آثار هنری 14
آثار هنری فروخته شده 11
آثار هنری

SAAD
- حسین زنده رودی 41.667% بیشتر از میانگین
$212,500
Poet and Cage
- پرویز تناولی 100% بیشتر از میانگین
$200,000
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Middle Eastern, Modern and Contemporary Art
آبان 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £31,250
40,584 دلار آمریکا
Dubai: Post War and Contemporary Art
فروردین 1397
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها $908,750
Modern & Contemporary Art
اسفند 1395
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,412,500