حراج 20th Century Art / Middle East

  • 20th Century Art / Middle East
  • Sotheby's فروردین 1399
  • لندن

گزارش حراج
حداقل برآورد 592,000 £
حداکثر برآورد 853,000 £
در حدود برآوردها 29.412%
مجموع فروش ها 268,750 £
میانگین ارزش آثار 44,792 £
بالاتر از حداکثر برآورد 5.882%
هنرمندان 13
آثار هنری 17
آثار هنری فروخته شده 6آمار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقایسه قیمت آثار هنری در بازه های قیمت
آثار بر اساس رشته
آثار بر اساس هنرمندان متوفا و زنده
10 اثر گران قیمت در برابر برآورد
10 اثر با بالاترین رشد در برابر میانگین برآورد