حراج Photographs


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 22,000 £
29,730 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 29,000 £
39,189 دلار آمریکا
مجموع فروش 28,750 £
38,851 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 14,375 £
19,426 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آثار هنری

Fervor Series (Crowd from Back, close up)
- شیرین نشاط 15% بیشتر از میانگین
20,000 £
27,027 دلار آمریکا
Untitled from Women of Allah series
- شیرین نشاط 10% بیشتر از میانگین
8,750 £
11,824 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده