حراج Michaan - کالیفرنیا - اسفند 1390


  • Michaan کالیفرنیا
  • اسفند 1390
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,500
بیشینه برآورد $2,000
مجموع فروش $944
میانگین ارزش آثار $944
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Michaan - کالیفرنیا - شهریور 1393
کالیفرنیا
شهریور 1393
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
Michaan - کالیفرنیا - اسفند 1389
کالیفرنیا
اسفند 1389
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
آثار چاپی اورجینال
کالیفرنیا
خرداد 1400
مجموع فروش ها $0