حراج هنر قرن بیستم - از 1950 تا به امروز


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €3,000
3,406 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €4,000
4,542 دلار آمریکا
مجموع فروش €5,850
6,642 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €5,850
6,642 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

کالکشن کنزو تاکادا
اردیبهشت 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €18,200
22,136 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ 2
خرداد 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,940
5,564 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم از 1950 تا به امروز
مهر 1397
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,940
5,744 دلار آمریکا