حراج شکوفه‌های زمستانی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $15,000
بیشینه برآورد $20,000
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

ستاره‌های درخشان
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $31,250
هنر آمریکایی
بهمن 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $75,000
Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا