حراج هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £924,000
1,215,789 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,296,000
1,705,263 دلار آمریکا
مجموع فروش £298,750
393,092 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £59,750
78,618 دلار آمریکا
هنرمندان 12
آثار هنری 17
آثار هنری فروخته شده 5
آثار هنری

House of Kashan
- سهراب سپهری 10% کمتر از میانگین
£112,500
148,026 دلار آمریکا
بدون عنوان
- حسین زنده رودی 0%
£100,000
131,579 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Middle Eastern, Modern and Contemporary Art
لندن
آبان 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £171,250
222,403 دلار آمریکا
Middle Eastern, Modern and Contempoirary Art
لندن
آبان 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
کریستیز - لندن - تیر 1398
لندن
تیر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا