حراج Fine & Decorative Arts Auction


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $2,000
بیشینه برآورد $4,000
مجموع فروش $2,500
میانگین ارزش آثار $2,500
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Fine and Decorative Arts Auction
آذر 1390
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
سیزدهمین دوره حراج تهران
تهران
دی 1399
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 879,420,000,000﷼
3,394,920 دلار آمریکا
هشتمین مزایده آنلاین آرتیبیشن
دی 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها 13,833,000,000﷼
53,731 دلار آمریکا