حراج هنر و طراحی مدرن


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $200
بیشینه برآورد $1,000
مجموع فروش $850
میانگین ارزش آثار $850
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازحسام ابریشمی
رویای یک زن
- حسام ابریشمی 41.667% بیشتر از میانگین
$850
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج کاتالوگ تابستانه
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $0
Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
فروردین 1400
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,803,438
2,470,463 دلار آمریکا