حراج هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £923,000
1,264,384 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,304,000
1,786,301 دلار آمریکا
مجموع فروش £1,803,438
2,470,463 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £46,242
63,345 دلار آمریکا
هنرمندان 32
آثار هنری 45
آثار هنری فروخته شده 39
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازبهمن محصص
فیورِلا
- بهمن محصص
182.24%
£352,800
483,288 دلار آمریکا
آرتچارت | اثر هنری ازبهمن محصص
کشتی گیران II
- بهمن محصص
428%
£277,200
379,726 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Curated
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £35,658
42,430 دلار آمریکا
Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه
لندن
مهر 1399
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
7 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,011,024
1,330,295 دلار آمریکا