حراج پرینت و چندنسخه‌ای های مدرن و معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $600
بیشینه برآورد $800
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازشادی قدیریان
Ctrl+Alt+Del
- شادی قدیریان -
فروخته نشده
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و شهری
اسفند 1399
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,330
4,680 دلار آمریکا
Islamic & Indian Arts featuring Modern & Contemporary Art
اردیبهشت 1396
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £2,600
3,333 دلار آمریکا
Fine Art Auction
تیر 1393
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £3,000
5,085 دلار آمریکا