حراج 20th Century Art / Middle East


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 592,000 £
740,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 691,000 £
863,750 دلار آمریکا
مجموع فروش 0 £
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 0 £
0 دلار آمریکا
هنرمندان 13
آثار هنری 17
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده