حراج Modern & Contemporary Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €7,000
10,448 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €10,000
14,925 دلار آمریکا
مجموع فروش €12,850
19,179 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €12,850
19,179 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

I AM ITS SECRET
- شیرین نشاط
51.176%
€12,850
19,179 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Arte Moderna e Contemporanea
میلان
خرداد 1391
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €16,250
20,313 دلار آمریکا
Arte Moderna e Contemporanea & Identita’ Italiana un’Importante Collezione Privata
میلان
آذر 1390
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €47,550
63,400 دلار آمریکا
Collezione Claudia Gian Ferrari
میلان
فروردین 1390
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €17,500
25,362 دلار آمریکا