حراج نقاشی‌های مدرن و معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €2,000
2,444 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €3,000
3,666 دلار آمریکا
مجموع فروش €400
489 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €400
489 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آثار هنری

آرتچارت | اثر هنری ازمریم بختیاری
سایه‌های رویاها
- مریم بختیاری 84% کمتر از میانگین
€400
489 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Opere dell’Arte Moderna e Contemporanea
شهریور 1395
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €3,300
3,708 دلار آمریکا
Opere dell'Arte Moderna e Contemporanea
دی 1394
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €4,400
4,783 دلار آمریکا
Modern Renaissance: A Cross-Category Sale
لندن
فروردین 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,007,200
1,404,938 دلار آمریکا