حراج هنر معاصر


  • Aguttes
  • آبان 1399
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €32,000
37,812 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €47,000
55,536 دلار آمریکا
مجموع فروش €9,100
10,753 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €4,550
5,376 دلار آمریکا
هنرمندان 4
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج آنلاین: مدرن‌سازی نقاشی در قرن گذشته آنلاین
فروردین 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €625
743 دلار آمریکا
آنلاین : هنر معاصر آنلاین
آبان 1399
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,400
2,845 دلار آمریکا
CONTEMPORARY ART
پاریس
خرداد 1399
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €7,800
8,667 دلار آمریکا