حراج دوازدهمین دوره حراج تهران


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 258,970,000,000 ﷼
388,261 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 360,140,000,000 ﷼
539,941 دلار آمریکا
مجموع فروش 316,770,000,000 ﷼
474,918 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 2,730,775,862 ﷼
4,094 دلار آمریکا
هنرمندان 109
آثار هنری 118
آثار هنری فروخته شده 116
آثار هنری

قوس آبی نیلگون
- حسین زنده رودی 8% کمتر از میانگین
32,000,000,000 ﷼
47,976 دلار آمریکا
طبیعت بیجان
- منوچهر یکتایی 9% بیشتر از میانگین
19,000,000,000 ﷼
28,486 دلار آمریکا
خوابم یا بیدارم
- فرهاد مشیری 8% کمتر از میانگین
16,000,000,000 ﷼
23,988 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده