حراج Middle Eastern, Modern and Contemporary Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 1,001,000 £
1,283,333 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,409,000 £
1,806,410 دلار آمریکا
مجموع فروش 885,000 £
1,134,615 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 63,214 £
81,044 دلار آمریکا
هنرمندان 15
آثار هنری 21
آثار هنری فروخته شده 14
آثار هنری

Drawing In Glass No. 3
- منیر فرمانفرماییان 12% بیشتر از میانگین
150,000 £
192,308 دلار آمریکا
The Wall and the Script
- پرویز تناولی 0%
150,000 £
192,308 دلار آمریکا
Daffodils
- محمد احصایی 38% بیشتر از میانگین
137,500 £
176,282 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده