حراج نهمین دوره حراج تهران


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 255,600,000,000 ﷼
383,209 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 351,500,000,000 ﷼
526,987 دلار آمریکا
مجموع فروش 331,430,000,000 ﷼
496,897 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 4,360,921,053 ﷼
6,538 دلار آمریکا
هنرمندان 58
آثار هنری 78
آثار هنری فروخته شده 76
آثار هنری

بدون عنوان
- سهراب سپهری 7.273% کمتر از میانگین
51,000,000,000 ﷼
76,462 دلار آمریکا
ه هَوّز، هانسدل
- حسین زنده رودی 31.429% بیشتر از میانگین
23,000,000,000 ﷼
34,483 دلار آمریکا
بدون عنوان
- سهراب سپهری 35.714% بیشتر از میانگین
19,000,000,000 ﷼
28,486 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

گزارشی از برگزاری دوازدهمین دورۀ حراج تهران 8 بهمن 1398
دوازدهمین دورۀ حراج در مجموع با فروش 97 درصد از آثار عرضه‌شده و با احراز رقم 31 میلیارد و 717 میلیون تومان، با توجه به مجموع حداقل برآورد اولیۀ آن و مبلغ 25 میلیارد و 977 میلیون تومان توانست نرخ رشدی 22 درصدی در عرصۀ معاملات هنری رقم زند.
حراج های مرتبط

53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
60 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 316,770,000,000 ﷼
474,918 دلار آمریکا
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها 422,040,000,000 ﷼
632,745 دلار آمریکا
66 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
45 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 344,030,000,000 ﷼
515,788 دلار آمریکا