حراج A Century of Iraqi Art Part II and Modern and Contemporary Middle Eastern Art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £203,000
312,308 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £286,000
440,000 دلار آمریکا
مجموع فروش £289,000
444,615 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £41,286
63,516 دلار آمریکا
هنرمندان 5
آثار هنری 11
آثار هنری فروخته شده 7
آثار هنری

Portrait of Iris Clert
- منوچهر یکتایی 150% بیشتر از میانگین
£150,000
230,769 دلار آمریکا
پی+روز+جی
- حسین زنده رودی 14.286% کمتر از میانگین
£90,000
138,462 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
آذر 1399
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £388,871
518,495 دلار آمریکا
Middle Eastern Art Online Sale
لندن
مرداد 1399
8 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
10 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها £54,186
71,297 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن مدیترانه
لندن
خرداد 1399
21 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
10 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £895,528
1,119,410 دلار آمریکا