حراج اولین دوره حراج تهران


  • Tehran تهران
  • خرداد 1391
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 15,440,000,000 ﷼
23,148 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 21,540,000,000 ﷼
32,294 دلار آمریکا
مجموع فروش 21,140,000,000 ﷼
31,694 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 289,589,041 ﷼
434 دلار آمریکا
هنرمندان 69
آثار هنری 73
آثار هنری فروخته شده 73
آثار هنری

بدون عنوان
- سهراب سپهری 11% کمتر از میانگین
1,900,000,000 ﷼
2,849 دلار آمریکا
ذکر تصویری الله
- محمد احصایی 20% بیشتر از میانگین
1,200,000,000 ﷼
1,799 دلار آمریکا
بدون عنوان
- مسعود عربشاهی 12% کمتر از میانگین
1,100,000,000 ﷼
1,649 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده