حراج چهارمین دوره حراج تهران


  • Tehran تهران
  • خرداد 1394
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 109,630,000,000 ﷼
164,363 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 151,010,000,000 ﷼
226,402 دلار آمریکا
مجموع فروش 204,100,000,000 ﷼
305,997 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 1,659,349,593 ﷼
2,488 دلار آمریکا
هنرمندان 108
آثار هنری 124
آثار هنری فروخته شده 123
آثار هنری

بدون عنوان
- سهراب سپهری 100% بیشتر از میانگین
28,000,000,000 ﷼
41,979 دلار آمریکا
بدون عنوان
- سهراب سپهری 70% بیشتر از میانگین
17,000,000,000 ﷼
25,487 دلار آمریکا
بدون عنوان
- منوچهر یکتایی 171.429% بیشتر از میانگین
9,500,000,000 ﷼
14,243 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

گزارشی از برگزاری دوازدهمین دورۀ حراج تهران 8 بهمن 1398
دوازدهمین دورۀ حراج در مجموع با فروش 97 درصد از آثار عرضه‌شده و با احراز رقم 31 میلیارد و 717 میلیون تومان، با توجه به مجموع حداقل برآورد اولیۀ آن و مبلغ 25 میلیارد و 977 میلیون تومان توانست نرخ رشدی 22 درصدی در عرصۀ معاملات هنری رقم زند.
حراج های مرتبط

53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
60 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 316,770,000,000 ﷼
474,918 دلار آمریکا
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها 422,040,000,000 ﷼
632,745 دلار آمریکا
66 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
45 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 344,030,000,000 ﷼
515,788 دلار آمریکا