حراج سومین دوره حراج تهران


  • Tehran تهران
  • خرداد 1393
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 53,090,000,000 ﷼
79,595 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 73,240,000,000 ﷼
109,805 دلار آمریکا
مجموع فروش 134,910,000,000 ﷼
202,264 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 1,499,000,000 ﷼
2,247 دلار آمریکا
هنرمندان 87
آثار هنری 90
آثار هنری فروخته شده 90
آثار هنری

بدون عنوان
- سهراب سپهری 158% بیشتر از میانگین
18,000,000,000 ﷼
26,987 دلار آمریکا
بدون عنوان
- سهراب سپهری 167% بیشتر از میانگین
16,000,000,000 ﷼
23,988 دلار آمریکا
شکارِ آبیِ آسمان
- رضا درخشانی 140% بیشتر از میانگین
6,000,000,000 ﷼
8,996 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده