حراج دهمین دوره حراج تهران


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 248,770,000,000﷼
2,163,217 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 352,230,000,000﷼
3,062,870 دلار آمریکا
مجموع فروش 344,030,000,000﷼
2,991,565 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 3,044,513,274﷼
26,474 دلار آمریکا
هنرمندان 105
آثار هنری 114
آثار هنری فروخته شده 114
آثار هنری

بدون عنوان
- منیر فرمانفرماییان 14.286% بیشتر از میانگین
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
آرتچارت | پی+روز+جی از حسین زنده رودی
پی+روز+جی
- حسین زنده رودی 1.429% بیشتر از میانگین
35,500,000,000﷼
308,696 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

گزارشی از برگزاری دوازدهمین دورۀ حراج تهران 8 بهمن 1398
دوازدهمین دورۀ حراج در مجموع با فروش 97 درصد از آثار عرضه‌شده و با احراز رقم 31 میلیارد و 717 میلیون تومان، با توجه به مجموع حداقل برآورد اولیۀ آن و مبلغ 25 میلیارد و 977 میلیون تومان توانست نرخ رشدی 22 درصدی در عرصۀ معاملات هنری رقم زند.
حراج های مرتبط

سیزدهمین دوره حراج تهران
تهران
دی 1399
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 879,420,000,000﷼
3,394,920 دلار آمریکا
دوازدهمین دوره حراج تهران
تهران
دی 1398
53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 323,770,000,000﷼
2,385,925 دلار آمریکا
یازدهمین دوره حراج تهران
تهران
تیر 1398
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها 422,040,000,000﷼
3,209,430 دلار آمریکا