حراج دهمین دوره حراج تهران


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 248,770,000,000 ﷼
372,969 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 352,230,000,000 ﷼
528,082 دلار آمریکا
مجموع فروش 344,030,000,000 ﷼
515,788 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 3,044,513,274 ﷼
4,564 دلار آمریکا
هنرمندان 105
آثار هنری 114
آثار هنری فروخته شده 114
آثار هنری

بدون عنوان
- منیر فرمانفرماییان 15% بیشتر از میانگین
40,000,000,000 ﷼
59,970 دلار آمریکا
پی+روز+جی
- حسین زنده رودی 2% بیشتر از میانگین
35,500,000,000 ﷼
53,223 دلار آمریکا
بدون عنوان
- منیر فرمانفرماییان 16% بیشتر از میانگین
29,000,000,000 ﷼
43,478 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده