114 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
80 * 200
برآورد
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397

مرکب روی بوم
200 * 200
برآورد
800,000,000﷼
6,957 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
10,435 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
24,348 دلار آمریکا
180%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397

اکریلیک و ورق طلا روی بوم
180 * 180
برآورد
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397

اکریلیک روی بوم
94 * 96
برآورد
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
19,130 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397

اکریلیک روی بوم
برآورد
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
9,565 دلار آمریکا
214.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397

اکریلیک روی بوم
200 * 300
برآورد
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
5,652 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397

اکریلیک روی بوم
132 * 208
برآورد
120,000,000﷼
1,043 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
1,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397

ترکیب مواد روی چوب
برآورد
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
6,957 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397

اکریلیک روی بوم
120 * 180
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397

اکریلیک روی بوم
129 * 200
برآورد
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
3,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
3,130 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397