حراج Art Moderne et Contemporain Iranien et Arabe


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €637,500
951,493 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €834,500
1,245,522 دلار آمریکا
مجموع فروش €403,870
602,791 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €25,242
37,674 دلار آمریکا
هنرمندان 20
آثار هنری 37
آثار هنری فروخته شده 16
آثار هنری

آرتچارت | COMPOSITION از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی
- حسین زنده رودی
0.267%
€89,760
133,970 دلار آمریکا
CALLIGRAPHIE, CHIFFRES
- فرهاد مشیری
3.288%
€77,370
115,478 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

کالکشن کنزو تاکادا
اردیبهشت 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €18,200
22,136 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ 2
خرداد 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,940
5,564 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم - از 1950 تا به امروز
اسفند 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €5,850
6,642 دلار آمریکا