حراج هشتمین دوره حراج تهران


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 111,070,000,000 ﷼
166,522 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 157,920,000,000 ﷼
236,762 دلار آمریکا
مجموع فروش 144,020,000,000 ﷼
215,922 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 1,220,508,475 ﷼
1,830 دلار آمریکا
هنرمندان 109
آثار هنری 118
آثار هنری فروخته شده 118
آثار هنری

بدون عنوان
- منیر فرمانفرماییان 7% کمتر از میانگین
13,000,000,000 ﷼
19,490 دلار آمریکا
فقط تو
- فرهاد مشیری 67% بیشتر از میانگین
10,000,000,000 ﷼
14,993 دلار آمریکا
گنبد سفید III
- کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami) 0%
10,000,000,000 ﷼
14,993 دلار آمریکا
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
مقالات مرتبط

گزارشی از برگزاری دوازدهمین دورۀ حراج تهران 8 بهمن 1398
دوازدهمین دورۀ حراج در مجموع با فروش 97 درصد از آثار عرضه‌شده و با احراز رقم 31 میلیارد و 717 میلیون تومان، با توجه به مجموع حداقل برآورد اولیۀ آن و مبلغ 25 میلیارد و 977 میلیون تومان توانست نرخ رشدی 22 درصدی در عرصۀ معاملات هنری رقم زند.
حراج های مرتبط

53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
60 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 316,770,000,000 ﷼
474,918 دلار آمریکا
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها 422,040,000,000 ﷼
632,745 دلار آمریکا
66 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
45 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 344,030,000,000 ﷼
515,788 دلار آمریکا