120 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
آلومینیوم و استیل
150 * 150
برآورد
300,000,000﷼
6,787 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
قیمت فروش
440,000,000﷼
9,955 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396

رنگ روغن روی بوم
150 * 100
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
3,620 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396

اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
150 * 230
برآورد
300,000,000﷼
6,787 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
18,100 دلار آمریکا
128.571%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396

قیر، مرکب و ورق نقره روی بوم
برآورد
500,000,000﷼
11,312 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
15,837 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
24,887 دلار آمریکا
83.333%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396

شماره اثر #5 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
168 * 177
برآورد
300,000,000﷼
6,787 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
8,597 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396

ترکیب مواد روی بوم
180 * 150
برآورد
120,000,000﷼
2,715 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
3,620 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396

رنگ روغن روی بوم
200 * 150
برآورد
800,000,000﷼
18,100 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
27,149 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,600,000,000﷼
36,199 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396

اکریلیک روی بوم
218 * 166
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
280,000,000﷼
6,335 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396

ترکیب مواد روی بوم
150 * 250
برآورد
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
13,575 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,850,000,000﷼
41,855 دلار آمریکا
270%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396

رنگ روغن روی بوم
100 * 150
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396