553 مورد یافت شد:
نصرالله افجه ای Peacock 1395 ابعاد: 200 * 200 نقاشیخط
برآورد 45,000 £
60,000 دلار آمریکا
- 55,000 £
73,333 دلار آمریکا
فروش در Middle Eastern, Modern and Contemporary Art فروش در 3 آبان 1396 قیمت فروش 62,500 £
83,333 دلار آمریکا
نصرالله افجه ای بدون عنوان 1395 ابعاد: 200 * 200 نقاشیخط
برآورد 5,000,000,000 ﷼
7,496 دلار آمریکا
- 7,000,000,000 ﷼
10,495 دلار آمریکا
فروش در یازدهمین دوره حراج تهران فروش در 14 تیر 1398 قیمت فروش 5,000,000,000 ﷼
7,496 دلار آمریکا
محمد بزرگی بدون عنوان 1395 ابعاد: 145 * 202 نقاشیخط
برآورد 500,000,000 ﷼
750 دلار آمریکا
- 700,000,000 ﷼
1,049 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 1,300,000,000 ﷼
1,949 دلار آمریکا
محمد احصایی Samaa (from the Eternal Alphabet series) 1395 ابعاد: 130 * 130 نقاشیخط
برآورد 40,000 $ - 60,000 $ فروش در Middle Eastern Modern & Contemporary Art فروش در 3 فروردین 1398 فروخته نشده
محمد احصایی بدون عنوان 1395 ابعاد: 170 * 133 نقاشیخط
برآورد 7,000,000,000 ﷼
10,495 دلار آمریکا
- 9,000,000,000 ﷼
13,493 دلار آمریکا
فروش در یازدهمین دوره حراج تهران فروش در 14 تیر 1398 قیمت فروش 8,500,000,000 ﷼
12,744 دلار آمریکا
حمیدرضا رحیمی نژاد بدون عنوان 1395 ابعاد: 150 * 100 نقاشیخط
برآورد 150,000,000 ﷼
225 دلار آمریکا
- 200,000,000 ﷼
300 دلار آمریکا
فروش در هشتمین دوره حراج تهران فروش در 22 دی 1396 قیمت فروش 160,000,000 ﷼
240 دلار آمریکا
بابک رشوند بدون عنوان 1395 ابعاد: 130 * 180 نقاشیخط
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 900,000,000 ﷼
1,349 دلار آمریکا
نصرالله افجه ای بدون عنوان 1394 ابعاد: 130 * 130 نقاشیخط
برآورد 22,000 £
28,205 دلار آمریکا
- 28,000 £
35,897 دلار آمریکا
فروش در Middle Eastern, Modern and Contemporary Art فروش در 2 آبان 1397 قیمت فروش 27,500 £
35,256 دلار آمریکا
مهدی فلاح بدون عنوان 1394 ابعاد: 245 * 143 نقاشیخط
برآورد 300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
- 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
فروش در هشتمین دوره حراج تهران فروش در 22 دی 1396 قیمت فروش 460,000,000 ﷼
690 دلار آمریکا
محمود زنده رودی بسم... 1394 ابعاد: 200 * 200 نقاشیخط
برآورد 1,200,000,000 ﷼
1,799 دلار آمریکا
- 1,600,000,000 ﷼
2,399 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا