553 مورد یافت شد:
محمد احصایی بدون عنوان 1377 ابعاد: 120 * 120 نقاشیخط
برآورد 40,000 $ - 60,000 $ فروش در International Modern & Contemporary Art فروش در 5 آبان 1388 فروخته نشده
محمد احصایی بدون عنوان 1377 ابعاد: 100 * 70 نقاشیخط
برآورد 12,000 €
15,584 دلار آمریکا
- 15,000 €
19,481 دلار آمریکا
فروش در International Modern and Contemporary Art Auction فروش در 1 آبان 1391 فروخته نشده
محمد احصایی Mohabat 1376 ابعاد: 120.5 * 89 نقاشیخط
برآورد 100,000 $ - 150,000 $ فروش در Modern & Contemporary Arab, Iranian, Indian & Pakistani Art فروش در 4 آذر 1387 قیمت فروش 60,000 $
محمد احصایی Zekre Allah 1376 ابعاد: 49.5 * 49.5 نقاشیخط
برآورد 15,000 €
18,987 دلار آمریکا
- 20,000 €
25,316 دلار آمریکا
فروش در Drouot Richelieu, Salles 1 & 7, Art Contemporain فروش در 24 آبان 1391 فروخته نشده
محمد احصایی Divine Names 1374 ابعاد: 90 * 190 نقاشیخط
برآورد 20,000 $ - 25,000 $ فروش در MODERN AND CONTEMPORARY ART فروش در 12 بهمن 1385 قیمت فروش 78,000 $
محمد احصایی Eshgh (Love) 1374 ابعاد: 140 * 140 نقاشیخط
برآورد 48,000 £
77,419 دلار آمریکا
- 70,000 £
112,903 دلار آمریکا
فروش در Islamic and Indian Art فروش در 15 مهر 1393 قیمت فروش 55,000 £
88,710 دلار آمریکا
محمد احصایی بدون عنوان 1374 ابعاد: 120 * 120 نقاشیخط
برآورد 150,000 €
194,805 دلار آمریکا
- 200,000 €
259,740 دلار آمریکا
فروش در Modern & Contemporary Arab, Iranian And Turkish Art Part I فروش در 2 آبان 1391 قیمت فروش 188,500 €
244,805 دلار آمریکا
محمد احصایی بدون عنوان 1372 ابعاد: 103 * 158.5 نقاشیخط
برآورد 80,000 $ - 120,000 $ فروش در International Modern & Contemporary Art فروش در 9 اردیبهشت 1388 قیمت فروش 152,500 $
حسین زنده رودی COMPOSITION 1372 ابعاد: 58 * 60 نقاشیخط
برآورد 7,000 €
8,974 دلار آمریکا
- 9,000 €
11,538 دلار آمریکا
فروش در Art Ancien, Moderne et Contemporain فروش در 28 اردیبهشت 1392 فروخته نشده
حسین زنده رودی Composition abstraite 1371 ابعاد: 54 * 47 نقاشیخط
برآورد 2,000 €
2,740 دلار آمریکا
- 3,000 €
4,110 دلار آمریکا
فروش در Drouot Richelieu, Salle 7, Vente Tableaux Modernes* فروش در 28 آبان 1389 قیمت فروش 3,200 €
4,384 دلار آمریکا