553 مورد یافت شد:
جلیل رسولی بدون عنوان 1370 ابعاد: 97 * 67 نقاشیخط
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در سومین دوره حراج تهران فروش در 9 خرداد 1393 قیمت فروش 1,200,000,000 ﷼
1,799 دلار آمریکا
محمد احصایی Sooye Doost 1369 ابعاد: 86 * 150 نقاشیخط
برآورد 250,000 $ - 350,000 $ فروش در Modern & Contemporary Arab, Iranian, Indian & Pakistani Art فروش در 4 آذر 1387 فروخته نشده
محمد احصایی بدون عنوان 1369 ابعاد: 70 * 100 نقاشیخط
برآورد 80,000 $ - 120,000 $ فروش در Modern & Contemporary Arab, Iranian & Turkish Art Including Masterpieces from The Pharos Art Collection & From The Maath Alousi Collection فروش در 28 اسفند 1392 قیمت فروش 171,750 $
حسین زنده رودی بدون عنوان 1369 ابعاد: 74 * 120 نقاشیخط
برآورد 80,000 $ - 120,000 $ فروش در Modern & Contemporary Arab, Iranian, Indian & Pakistani Art فروش در 4 آذر 1387 فروخته نشده
محمد احصایی Bismillahe Rahmane Rahim 1368 ابعاد: 99.4 * 69.4 نقاشیخط
برآورد 80,000 €
103,896 دلار آمریکا
- 120,000 €
155,844 دلار آمریکا
فروش در Modern & Contemporary Arab, Iranian And Turkish Art Part I فروش در 2 آبان 1391 قیمت فروش 104,500 €
135,714 دلار آمریکا
محمد احصایی Untilted 1368 ابعاد: 69 * 49 نقاشیخط
برآورد 10,000 $ - 12,000 $ فروش در MODERN AND CONTEMPORARY ART فروش در 12 بهمن 1385 قیمت فروش 21,600 $
حسین زنده رودی Linthal-Manama 1368 ابعاد: 211 * 242 نقاشیخط
برآورد 250,000 $ - 300,000 $ فروش در International Modern and Contemporary Art فروش در 11 اردیبهشت 1387 قیمت فروش 421,000 $
حسین زنده رودی NOUVEAU MEXIQUE 1368 ابعاد: 210 * 138 نقاشیخط
برآورد 150,000 $ - 200,000 $ فروش در Dubai: Post War and Contemporary Art فروش در 2 فروردین 1397 فروخته نشده
محمد احصایی ESHGH KHOSOOSI (LOVE) 1367 ابعاد: 102.2 * 72 نقاشیخط
برآورد 70,000 $ - 100,000 $ فروش در Hurouf: The Art of the Word فروش در 25 آذر 1389 قیمت فروش 176,500 $
محمد احصایی Daffodils 1367 ابعاد: 102 * 70.4 نقاشیخط
برآورد 80,000 £
102,564 دلار آمریکا
- 120,000 £
153,846 دلار آمریکا
فروش در Middle Eastern, Modern and Contemporary Art فروش در 2 آبان 1397 قیمت فروش 137,500 £
176,282 دلار آمریکا